Rejestracja w systemie rekrutacyjnym TriBioChem
W ramach projektu PO WER EFS 3.2

Jeżeli chcesz utworzyć konto w systemie dla III naboru lub zapomniałeś hasła
wpisz w pole poniżej swój adres email.

E-mail:

Założenie konta jest jenocześnie wyrażeniem zgody na przetważanie danych osobowych.

"Dane osobowe" oznacza dane w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Logowanie do bazy

Jeżeli posiadasz już konto założone w III naborze, zaloguj się do bazy.
Z uwagi na wymogi RODO każdy nabór wymaga założenia osobnego konta dostępowego - można użyć tego samego adresu email co w poprzednich naborach.

E-mail:
Haslo:

Logowanie dla członków komisji i zespołu oceniającego